Wszystko co tworzymy i robimy chcemy robić na chwałę naszego Stwórcy, oto aktywności, w które są zaangażowani nasi zborownicy.

Chór Syloe, do którego zapraszamy każdego chcącego wspólnie śpiewać i wielbić Boga.
www.chorsyloe.pl Profil facebook Kanał youtube

Czwartkowe spotkania przy słowie, gdzie wspólnie spotykamy się w naszych domach na czytaniu Słowa Bożego i modlitwie. Raz w miesiącu organizujemy czwartkowe śpiewane w centrum Katowic

Wortal ePatmos, na którym możecie znaleźć wiele ciekawych artykułów dotyczących naszego życia przez pryzmat Biblii.
www.epatmos.pl