Jesteśmy wspólnotą chrześcijańską, która spotyka się na wspólnym rozważaniu Biblii. Jesteśmy w różnym wieku, różnych zawodów, ale łączy nas jedno - chcemy przez czytanie Słowa Bożego zbliżać się do Pana Boga, poznawać Go i wspólnie uwielbiać śpiewem i modlitwą. Staramy się dojść do sedna sprawy, zastanawiać się nad każdym zdaniem, które przeczytamy, na nowo odkrywać znane od tysiącleci słowa.

Wierzymy w Boga, który stworzył świat.
Wierzymy w Jezusa, który zbawił świat.
Wierzymy, że Biblia jest Pismem natchnionym przez Boga, w którym możemy odnaleźć wiele odpowiedzi na pytania dotyczące naszego życia duchowego.
Wierzymy w obietnicę zmartwychwstania i życia w przyszłości w Królestwie Niebieskim.